EU-OPIC-Logos.png

В реултат от участие на „Соларика“ ЕООД в процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., на 14.09.2020г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-17358-C01, „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“.

Кратко описание на проекта: преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Бенефициент: „СОЛАРИКА“ ЕООД

Обща стойност: 10000лв, от които 8500лв европейско и 1500лв национално съфинансиране.
 
Начало: 14.09.2020г.
Край: 14.12.2020г.

Публикувано в сайта на: 15.09.2020г.